Torsdagssejladser

SEJLADSBESTEMMELSER

ISAF ́s til enhver tid gældende kapsejladsregler og Amtoft Lystbådelaugs sejladsbestemmelser for denne serie. Der kræves medlemskab som aktivt medlem af Amtoft Lystbådelaug samt gyldigt målebrev.

Banen

Der søges afviklet to sejladser hver torsdag aften (hvis forholdene tillader det). Der udlægges en “op og ned” bane.

Startlinje imellem udlagte mærker umiddelbart uden for havnen. Topmærker er enten:

 1. Trekosten
 2. Bøjen under bakken
 3. Bøjen ved Gårdbæk
 4. Den grønne ved Feggerøn
 5. Den Røde i Feggesund
 6. En særligt udlagt bøje

Hvis ikke andet er meddelt, så fungerer startlinjen som “GATE”, hvis der sejles flere omgange

Mållinje er identisk med startlinjen.

I det omfang aktuel vindretning og valgt bane tillader det, lægges startlinjen, så der ikke er overvejende fordel ved at starte ved liniens ene eller anden ende.En bane bør planlægges således at den kan gennemsejles fra 30 til 60 minutter. En bane må gerne indeholde omsejling af samme mærke flere gange (flere omgange af samme bane).

Varselssignaler.

Varselssignal afgives med lydsignal fra horn. Der “truttes” ved:

 • 5 minutter før
 • 4 minutter før
 • 1 minut før
 • start

Protester

Eventuelle tvister bør afklares i henhold til fairplay og ude på banen – så vidt det overhovedet er muligt. Skal protesten føres videre, så er dette proceduren:
Protesten afleveres skriftligt i klubhuset senest 30 minutter efter sidste båd er kommet i havn. Sejladsudvalget noterer dette tidspunkt, og de indkomne protester vil blive behandlet inden næstfølgende t0rsdag.
Protest-komite – Sejladsudvalget.

Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

Dommergerningen:

Fordeling fremgår under menupunktet begivenheder her på hjemmesiden.
Besætningen der skal udøve dommergerningen, skal være på plads med dommergrejet og banen allersenest 12 minutter før start. Inden da skal der være udlagt start- og mållinje.
Er der problemer med at udføre dommergerningen er det eget ansvar at skaffe en afløser, men kapsejladsudvalget skal have besked om hvem der afløser.

AFLYSNING

 • Der startes ikke i vindhastigheder under 2 m/s og over 12 m/s. Det er sejladsudvalget der træffer beslutning.
 • Sejladsen er gældende hvis to eller flere både starter

 

ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i torsdagssejladserne fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller…… der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

 

FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

 

NATIONSFLAGET

Nationsflaget må ikke føres af en kapsejlende båd.

Kapsejladsudvalget – Amtoft Lystbådelaug

Scroll to top