Seniorklubben

Seniorklubben Amtoft Havn  d.17.6.24

 

Først Kaffe og rundstykker

Bord-bænke fortsat   ( vestmolen)

Fortøjningsøjer/bolte efterses.

Sussi ll  montere og afprøve  motor, checke olie osv.

Lave stativ til motoren

Køb 2-hjulede trillebører  x 2 (Jan)

Hæve flåden m/trykluft  forsøg!

Sauna fortsat højtrykrenses og senere  gives træfix(Joachim)

Redningsstige opsættes ved fiskerne (Jørn når han kommer hjem fra nordpolen)

Forhøjning til redningsstige midterbroen

Montere 3 el-standere på midterbroen + forhøjninger (sikre mod højvande)

El-standeren ved fiskerne sikres mod højvande

Sikre flydebroerne ( Erik)

El kabel til grillhytten

Rød/grøn skilte(Birger)

Logo på klubhuset

 

Kræver lidt maskinkraft:

Jern og stolpestykker og gamle bådvogne fjernes (Karlo)

 Planere hjørnet ved vestbroen, grus på og afspærre med sten(Ole)

Afspærre med sten fra grillhytten ud mod vandet (Ole ?)

Udsmykning  jernring med sten og anker.

 

På sigt.

Ansøgning bord og bænkesæt

Mobil tømningstank(Nok Birger)

 Ansøgning (Nyt Hus v/ fiskerne)

Bro/flydebro  ansøgning.

Store sten bag grillhytten fjernes

Sten fra sommer parkpladsen fjernes

Autocampere

Master

Bådvogne

 

Seniorklubben Amtoft Havn  d.20.5.2024

Det er godt nok Pinse og havnen myldrer af gæster,

lad os nu se hvor mange vi møder op

Først Kaffe og rundstykker  , derefter

Bord-bænk hentes fra stranden

Grill restaureres (Fortsat,Sten)

Restaurere Sussi ll og montere motor og checke olie osv.

Sejlsikkert flag op.

Køb 2-hjulede trillebører  x 2 (Jan)

Restaurere bord/bænke Friskes lidt op

Hæve flåden m/trykluft (Jan) forsøg!

Broer rengøres (algerens ? -højtrykrens

Redningsstige opsættes ved fiskerne

Forhøjning til redningsstige midterbroen

Sikre flydebroerne ( Erik)

Sauna platform fortsat

El kabel til grillhytten

Rød/grøn skilte

 

Kræver lidt maskinkraft:

Jern og stolpestykker fjernes (Karlo?)

 Planere hjørnet ved vestbroen, grus på og afspærre med sten

Afspærre med sten fra grillhytten ud mod vandet (Ole ?)

Udsmykning  jernring med sten og anker(spørg Jan)

 

På sigt.

Ansøgning bord og bænkesæt ( Steen)

Mobil tømningstank

 Ansøgning (Nyt Hus v/ fiskerne)

Bro/flydebro  ansøgning.

Store sten bag grillhytten fjernes

Sten fra sommer parkpladsen fjernes

 


Møde i seniorklubben d. 22. april kl. 10.00.

Den.15. april næste møde i seniorklubben. Der var rigtig godt fremmøde.

Den 8. april 2024 var opstart på seniorklubben. Vi startede med kaffe og rundstykker .

Snakken gik lystigt og den gode stemning tyder på at klubben nok skal blive en succes.

Efter kaffen gik alle der havde mod på arbejdeopgaverne igang . Der blev færdiggjort og påbegyndt mange af de opgaver der har ligget og ventet.

Scroll to top