Seniorklubben

Seniorklubben Amtoft Havn  d. 13.4.2024

Som sædvanlig begynder vi med kaffe og rundstykker. Derefterkaster vi os over:

 Grill restaureres (Fortsat)Steen

Restaurere Sussi ll og montere motor og checke olie osv.

Restaurere krabbebanen (træbeskyttelse) Jan tar noget med

Sejlsikkert flag op.

Køb 2-hjulede trillebører  x 2, til transport af pakkenelliker til bådene (Jan)

Hæve flåden m/trykluft, forsøg, ( vi har vel lov til at lege) (Jan og andre)

Et skjul til  styrepulten /el-udtaget ved mastekranen(arbejder Bent på)

Rammer til de sidste læskærme ( Jørgen)

Justere indhalerliner (Kaj)

Sauna/badeplatform højtrykrenses . Træbeskyttelse( joachim)

Borde bænke højtryksrensen, + noget af broerne+ algerens

Redningsstige opsættes ved fiskerne (Jørgen)

Forhøjninger til redningsstigen på midterbroen

Sikre flydebroerne ( Erik)

Rød/grøn optaget skilte  / ( Birger)

Kræver lidt maskinkraft:

Jern og stolpestykker fjernes (Karlo?)

Store sten bag grillhytten fjernes

Stendyngen på sommer/båd parkeringspladsen fjernes

 Planere hjørnet ved vestbroen og så græs ,(evt grus istedet) og afspærres med sten

Sten fra grillhytten ud mod vandet

Udsmykning  jernring med anker? blomster , marehalm? (spørg Jan)

 

På sigt.

Skaffe brædder til de sidste læskærme

Ansøgning bord og bænkesæt (Birger ,Steen)

 Ansøgning (Nyt Hus v/ fiskerne) Birger , Steen)

Bro/flydebro midt. Stolpe-Flyde

Mobil tømningstank (Birger)

Udslagsvask Campere ( gode forslag?)


Møde i seniorklubben d. 22. april kl. 10.00.

Den.15. april næste møde i seniorklubben. Der var rigtig godt fremmøde.

Den 8. april 2024 var opstart på seniorklubben. Vi startede med kaffe og rundstykker .

Snakken gik lystigt og den gode stemning tyder på at klubben nok skal blive en succes.

Efter kaffen gik alle der havde mod på arbejdeopgaverne igang . Der blev færdiggjort og påbegyndt mange af de opgaver der har ligget og ventet.

Scroll to top