Søsætning-Optagning

 

Søsætning lørdag d. 06. april 2024 kl. 9.00.

Afregning på nedenstående link.

https://www.tallyweb.dk/amtoft/home/buy/2241

Der startes med det lille åg. Det store åg forventes kl. 11.30.

Der serveres kaffe/the med rundstykker.

Pris for kran til søsætning er 450 kr.

Transport af bådtrailere udføres af ”Traktor trækkerne” til en pris af 150 kr.

Transporten sker på bådejerens egen risiko og ansvar.

Frihavnsmærker og klub Vimpler fås hos Lars Ulrik.

Bådejere uden trailer aftaler og afregner selv direkte med kranfirmaet.

Der skal gøres opmærksomt på at der skal betales for parkering af bådvogne på havnens areal.   Pris 250.00  Bådvognene skal monteres med gult mærkat som udleveres i klubhuset. Mærkatet forsynes med Navn, Bådnavn og gerne tlf.nr.

Standerhejsning når den sidste båd er søsat.

Der serveres øl og røde pølser.

Der kan tilmeldes til fælles spisning.. kl.17.00 hvor vi evaluerer dagen. Venligst tilmelding og antal stk. Smørrebrød a’ kr. 25.00 SMS til 40106265 senest fredag. d. 5. april kl. 11.00 

 

Scroll to top