Renovation

Det kan vel ikke komme bag på nogen at vi også i de danske lystbådehavne  fra 1.1.2023 skal sortere vores affald.

Alle skraldespande er nu flyttet til miljøstationen, både dem kommunen har bevilliget, og også dem som vi har skaffet fra ekstern operatør.

Så alt affald skal fremover sorteres i relevante katagorier. Der er sat anvisningsskilte op ved samtlige broer.

Affald sorteres og afleveres på miljøstationen

Vi har fået dispensation for affaldsplanen. Dens fulde ordlyd kan læses her:

Dispensation Amtoft Havn

 

Scroll to top