Nedsatte Udvalg

Havne udvalget kører tæt parløb med bestyrelsen omkring havneudviklingsplanerne

Udvalget består af:

Alice Skriver, Egon Kirk Petersen, Steffen Christensen, Jan Ellegaard, Birger Kühn og Henrik Schultz

Juniorudvalget er et selvstyrende team under Amtoft Lystbådelaug. Teamet planlægger, organiserer og afvikler aktiviteterne i Juniorudvalget.

Udvalget består af:

Martin Andersen, Anita Kirk Andersen og Hendrik Nicolajsen

Sejladsudvalget er udpeget af generalforsamlingen. Udvalget planlægger torsdagskapsejladserne og organiserer det praktiske omkring disse.

Udvalget består af:

Jørgen Olesen, Anders Damsgaard, Lars Ulrik Andersen og Per Bliksted

Festudvalget arrangerer som minimum den årlige vinterfest.

Amtoft Lystbådelaug har pt. intet festudvalg

Scroll to top